Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Druki XIX i XX w.

 O wyodrębnieniu druków XIX i XX w., przechowywanych w Bibliotece Kapitulnej, zadecydowało wyróżnienie starych druków. Prace biblioteczne przy inkunabułach i starych drukach podjął ks. dr Karol Kozłowski, a kontynuowała s. Klara Antosiewicz. Po przeniesieniu biblioteki kapitulnej z budynku Wawel 2, wobec jego restauracji i urządzenia w nim Muzeum Katedralnego, inkunabuły i starodruki przeniesiono do jednego z pomieszczeń Archiwum i Biblioteki, a druki XIX i XX w. do kolejnego z pomieszczeń. W latach 70-tych XX w. druki XIX i XX w. zostały skatalogowane w porządku alfabetycznym i rzeczowym. Zbiór zawiera przede wszystkim publikacje dotyczące archidiecezji krakowskiej, katedry wawelskiej i miasta Krakowa. 


O konkretne tytuły należy pytać w lektorium.