Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Grafika i kartografia

Niewielki zbiór grafiki znajdujący się w archiwum, zawiera przed wszystkim plany i projekty dotyczące Katedry na Wawelu oraz domów kapitulnych z XIX i XX w., a także od okresu staropolskiego – grafiki, rysunki oraz reprodukcje z zakresu ikonografii hagiograficznej i ikonografii katedry krakowskiej, pochodzące często z legatów, jak Teka autolitografii Leona Wyczółkowskiego, pt. Katedra na Wawelu, ofiarowana kapitule przez autora, czy Teki Ikonografii Maryjnej z daru Franciszka Bartynowskiego.

Zespół kartografii obejmuje obiekty od okresu staropolskiego do XX w. Jego główny trzon stanowią mapy dawnych dóbr Krakowskiej Kapituły Katedralnej, od końca XVIII w. po wiek XIX. Zawiera on również mapy ziem polskich od XVIII w. do XX w., oraz diecezji rzymsko-katolickich i niektórych zgromadzeń zakonnych. Większość obiektów graficznych i kartograficznych pochodzi ze spuścizn kanoników katedralnych i duchowieństwa związanego z katedrą krakowską. Do zbiorów abp. Franciszka Albina Symona należą przechowywane w archiwum mapy topograficzne i polityczne, przede wszystkim Europy Wsch. i Azji z końca XIX w.


Sygnatura zbioru: Kraków, AiBKKK, Grafika

Grafika VII-892

Plan i opis katedry dla zwiedzających z 1883 r.

 

Kraków, AiBKKK, Grafika VII-892

Grafika przedstawiająca młodego arcybiskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehę

 

Kraków, AiBKKK, Grafika IV-1108

Grafika IV-1108
Grafika IV-1112

Grafika przedstawiająca ks. Jana Fijałka (1864-1936), kanonika krakowskiej kapituły katedralnej, dziekana wydziału teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, archiwistę kapitulnego, wybitnego znawcę średniowiecznej historii Kościoła w Polsce i krakowskich manuskryptów filozoficzno-teologicznych

Kraków, AiBKKK, Grafika IV-1112