Archiwum i BibliotekA Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Zmiana na stanowisku dyrektora Archiwum

Z dniem 1 września 2023 r. nowym dyrektorem Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej został ks. dr Wojciech Baran. Zastąpił on na tym stanowisku ks. prof. dr. hab. Jacka Urbana, który przez wiele lat kierował Archiwum Kapitulnym i przechodzi na emeryturę.

Bóg zapłać Księdzu Jackowi za jego troskę o Archiwum przez te ostatnie lata. Wśród Jego  licznych dokonań wymienić należy kompleskową konserwację kilkuset obiektów z Archiwum: dokumentów pergaminowych, manuskryptów, inkunabułów, starodruków i pieczęci luźnych. Za Jego czasu dokonano remontu generalnego magazynów Archiwum, Kapitularza. Dzięki jego staranom przeprowadzono prace digitalizacyjne muzykaliów i dokumentów wizytacyjnych. Pod jego opieką wydano już 15 tomów w serii „Biblioteka Kapitulna na Wawelu”. Niech Pan Bóg wynagrodzi Jego trud!

Ksiądz profesor Jacek Urban dalej troszczyć się będzie o Archiwum jako Dziekan Krakowskiej Kapituły Katedralnej i Kanonik Archiwariusz. 

Księdzu Wojciechowi Baranowi życzymy Bożego błogosławieństwa i darów Ducha Świętego w nowych obowiązkach.