Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Dokumentacje konserwatorskie

Do, wciąż powiększającego swą liczbę, zbioru dokumentacji konserwatorskich gromadzonych w Archiwum Kapitulnym, należą sprawozdania dotyczące stanu zachowania poszczególnych zabytków z Katedry na Wawelu i archiwum oraz Kościoła Bożego Miłosierdzia w Krakowie, ekspertyzy dotyczące obiektów, projekty proponowanych przy nich działań restauracyjnych oraz dokumentacja przebiegu prac konserwatorskich.

.

konserwacja manuskryptu 236

Przebieg prac konserwatorskich nad manuskryptem Kraków, AiBKKK, Ms 236 w roku 2021

Manuskrypt Kraków, AiBKKK, Ms 148. Stan przed konserwacją w roku 2022

konserwacja manuskryptu 148
Konserwacja ms 132

Przygotowanie nowej oprawy skórzanej do manuskryptu Kraków, AiBKKK, Ms 132 w roku 2021