Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Acta actorum

Acta actorum capituli to księgi metryki kapitulnej zawierające protokoły z posiedzeń kapituły. Zawierają informacje zarówno o czynnościach liturgicznych jak i prawnych kapituły, o jej funkcjonowaniu jako korporacji jak i poszczególnych kanoników, odnotowują decyzje podejmowane przez kanoników, informacje dotyczące spraw majątkowych. Najstarsze, do dziś zachowane, zapiski z posiedzeń Kapituły pochodzą z lat 1438. Do metryki wpisywano protokoły z kapituł generalnych, które odbywały się trzy razy w roku, jak i zwyczajnych cotygodniowych.

 

Archiwum kapitulne przechowuje trzy zbiory archiwaliów: 

  • Kraków, AiBKKK, Aa – Acta actorum capituli ecclesiae cathedralis Cracoviensis – 39 tomów; lata 1438-1986
  • Kraków, AiBKKK, Pa – Protokolony – 25 tomów; lata 1600-1912
  • Kraków, AiBKKK, ACm – Acta capituli minoris – 11 tomów; lata 1603-1921, 1935

 

Dwa pierwsze zbiory były prowadzone przez Kapitułę zwana większą, natomiast trzeci przez kolegium mniejsze wikariuszy katedralnych.

Najstarszy tom Acta actorum z XV w.

Kraków, AiBKKK, Aa 1a

Tom Acta actorum z XIX

 

Kraków, AiBKKK, Aa 33

 

 

AA XIX w