Archiwum i BibliotekA Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej posiada swoją własną serię wydawniczą „Biblioteka Kapitulna na Wawelu” pod redakcją ks. Jacka Urbana. Od 2008 roku w serii tej publikowane są w niej opracowania dotyczące archiwum kapitulnego, jego zbiorów, katedry wawelskiej i osób, które są z nimi związane.

Wszystkie* publikacje można nabyć w kasach biletowych katedry wawelskiej oraz na naszej stronie internetowej.

*  „Katedra Krakowska i Archiwum Kapitulne na Wawelu” – nakład wyczerpany