Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Archiwum św. Jadwigi

 Decyzją ks. kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, z dnia 12 września 2007 r., Archiwum św. Królowej Jadwigi, zostało przeniesione i scalone w jednym miejscu tj. w Archiwum kapitulnym na Wawelu.

Przed scaleniem dokumenty związane z Jadwigą, królem Polski, umieszczone były w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, następnie przeniesione zostały do Instytutu Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 18. Prace nad beatyfikacją i kanonizacją Jadwigi niejako wymusiły kolejne miejsca przechowywania – Biblioteka Instytutu Liturgicznego PAT przy ul. Sławkowskiej 24, gdzie opiekę nad zbiorem miała dr Stanisława Postawa, następnie (do teraz) Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie; opiekę nad rzymskimi dokumentami ma bardzo zasłużony w pracach kanonizacyjnych świętej wawelskiej – ks. dr Michał Jagosz.

 Scalanie akt z ww. miejsc nie zostało zakończone, stąd w Archiwum kapitulnym nie można podjąć prac związanych z komplementarnym opracowaniem zbioru. Jego funkcje są zawężone do obsługi Czytelników, według przyjętego układu archiwum przez dr M. Matusek i nadanych przez nią sygnatur (z wyjątkiem zbioru ikonograficznego i katalogu książek).

Zbiór ikonograficzny liczy ponad 1000 zdjęć. Są to zdjęcia związane z miejscami kultu św. Jadwigi: na Węgrzech, w Rzymie, w Polsce w diecezjach: białostockiej, pelplińskiej, częstochowskiej, gdańskiej, gnieźnieńskiej, gorzowskiej, kieleckiej, łódzkiej, łomżyńskiej, lubelskiej, olsztyńskiej, płockiej, poznańskiej, przemyskiej, sandomierskiej, siedleckiej, tarnowskiej, warszawskiej, włocławskiej, wrocławskiej i – najliczniej reprezentowanej – krakowskiej. W zbiorze znalazły się zdjęcia z dzieł literackich i rękopisów. Osobną grupę tworzą zdjęcia z katedry na Wawelu.

W zbiorze przekazanych druków (książki, broszury, prasa) znajduje się 308 pozycji.

Archiwum kapitulne na Wawelu posiada dokumenty pergaminowe związane zarówno z procesem kanonizacyjnym jak i samą kanonizacją. W zbiorze pergaminów znajdują się dokumenty rozpoczynające proces kanonizacyjny oraz sam dokument ogłaszający kanonizację. Pierwszy ważny dokument nt. świętości Jadwigi pochodzi z 30 września 1426 r. (Kraków, AiBKKK, D. perg. 301), w którym to Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński i prymas, na prośby biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego i kapituły katedralnej wyznacza komisję do przesłuchiwania świadków, zeznających o życiu i cudach Jadwigi, królowej Polski. „Najmłodszy” dokument pergaminowy, z 8 czerwca 1997 r., to bulla kanonizacyjna Jadwigi Andegaweńskiej, którą to św. Jan Paweł II ogłosił świętą.

DP 301

Fragment dokumentu z 30 września 1426 r. Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, na prośby biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego i krakowskiej kapituły katedralnej wyznacza komisję do przesłuchiwania świadków, zeznających o życiu i cudach Jadwigi, królowej Polski


Kraków, AiBKKK, D. perg. 301

Regalia grobowe św. Jadwigi wyciągnięte z gromu w 1949 r.

 

Kraków, AiBKKK, Archiwum św. Jadwigi, fot. 980

Archiwum Królowej Jadwigi, Fot. 983
7

Fragment bulli kanonizacyjnej św. królowej Jadwigi ogłoszona przez papieża Jana Pawła II 18 czerwca 1997 roku

 

Kraków, AiBKKK, D. perg. 1195, k. 4r