Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Starodruki

Księgozbiór starodruków liczy ok. 3000 woluminów. Tematyka dotyczy przede wszystkim liturgii, teologii, filozofii, prawa, historii oraz literatury pięknej, geografii. Wśród nich są też liczne polonika. Ponadto jest też niewielki zbiór atlasów i słowników. Księgozbiór tworzą książki służące niegdyś liturgii w katedrze wawelskiej oraz pochodzące z dawnych bibliotek jej kolegiów kapłańskich: Rorantystów, Mansjonarzy, Penitencjarzy fundacji Foxa.

Duża część starodruków została zakupiona z likwidowanych bibliotek krakowskich zakonów, zwłaszcza Duchaków, Karmelitów Bosych, Jezuitów, Augustianów, a także z biblioteki lubelskiego konwentu Dominikanów. W zbiorze znajduje się też depozyt starodruków z Krakowskiego Seminarium Metropolitalnego. Biblioteka kapitulna przechowuje wybrane książki z biblioteki Zygmunta Augusta oraz niektórych biskupów, zwłaszcza z legatu abp. Franciszka Albina Symona i kanoników katedralnych np. Mateusza Gładyszewicza.


Katalog starodruków jest w przygotowaniu. O konkretne starodruki należy pytać w lektorium.


Sygnatura zbioru: Kraków, AiBKKK, RARA

 

Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum Pii V Pont[ifici] Max[imi] iussu editum, Wenecja 1578

 

Starodruk zakonserwowany w roku 2022

 

 

 

Kraków, AiBKKK, RARA III-2793

Zołtharz Dawidow, przez Mistrza Walentego Wrobla, niekiedy kaznodzieję Poznańskiego, na rzecz polską wyłożony, Kraków 1567, drukarnia Mikołaja Szaffenberga


Starodruk zakonserwowany w roku 2023 


Kraków, AiBKKK, RARA I-218

DSCF5510
RARA I 1691

Le tableau de la croix représenté dans les ceremonies de la S(ain)te messe ensemble le tresor de la devotion aux soufrances de N(ost)re S. I. C. le tout enrichi de belles figures, Paris, 1651, chez François Mazot, ruë S. Denis, III edycja z 1653 r.


Starodruk zakonserwowany w roku 2021


Kraków, AiBKKK, RARA I-1691