Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Libri archivi

Libri archivi – zbiór ksiąg obejmujący księgi kopiariuszów korespondencji kapituły z monarchami, senatorami, biskupami, kapitułami w sprawach politycznych i kościelnych, prowadzonych przeważnie w XVI wieku; dalej instrukcje dawane delegatom kapitulnym do Stolicy Apostolskiej, do króla, do arcybiskupa, biskupów, kapituł, do nuncjuszów papieskich, na synody, sejmy, sejmiki i zjazdy, relacje z poselstw sprawowanych (kościelnych, politycznych).

 

 W tychże księgach znajdują się oryginały albo notarialne transumpty najrozmaitszych aktów, listów, zapisów, a mianowicie fundacje, uposażenia, erekcje kościołów – listy apostolskie i korespondencje rzymskie, transakcje, akta kupna i sprzedaży, zapisy i zamiany dóbr rozmaitych biskupich i kapitulnych; manifesty, protesty, pretensje i relacje w sprawach majątkowych kapituły; pozwy, dekrety, wyroki i akta graniczne dóbr kapitulnych i biskupich; lauda i uchwały; oryginalne listy pisane do kapituły przez królów, prymasów, biskupów, nuncjuszy i innych dostojników kościelnych. Mieszczą się tam także listy prywatne pisane przeważnie do całej kapituły lub poszczególnych jej członków. Prywatne relacje z sejmów przez delegatów wysłanych z kapituły. Krótko mówiąc, szeroki materiał historyczny i dziejowy. Są to także księgi instytucji prałatów i kanoników. W tym zbiorze także dwie księgi testamentów.

 

Sygnatura zbioru: Kraków, AiBKKK, LA

Wykaz święceń dokonanych przez kardynała Jana Lipskiego (1690-1746)

 

Kraków, AiBKKK, LA 36, k. 39r

 

Fragment testamentu kan. Hieronima Rozdrażewskiego z 1600 r. wraz ze znakiem notarialnym widocznym na zdjęciu należącym do Melchiora Zawiskiego, notariusza, który tym sposobem potwierdził autentyczność testamentu


Kraków, AiBKKK, LA 34, k. 54v

LA 34 k. 54v