Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Zbiór Karola Wojtyły

Zbiór dokumentów dotyczących św. Jana Pawła II to akta dokumentujące życie i działalność Karola Wojtyły, zwłaszcza w jego okresie „krakowskim”. W zbiorze wyróżnia się akta podzielone tematycznie na:

    1) Personalia

    2) Katedra – Kapituła

    3) Vaticanum II

    4) Synod – Stanisław

    5) Korespondencja

    6) Nauczanie

    7) Nauczanie w ramach kolegium biskupów

    8) Jan Paweł II

    9) Varia

Poza ww. działami można odnaleźć także informacje zawarte w księgach. Stosunkowo wiele dostarczają ich protokoły z posiedzeń kapituły katedralnej, zwane Acta actorum. W 35. tomie (Kraków, AiBKKK, Aa 35) odnajdujemy aż 48 wpisów dotyczących osoby przyszłego Papieża (najstarszy z nich nosi datę 7 marca 1959 r. ostatni – 17 października 1978 r.). Wiele informacji zamieszczonych jest także w spuściznach, księgach metrykalnych, ogłoszeniach parafialnych i in.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Obrazek z krzyżem św. Jadwigi – pamiątka konsekracji biskupiej Karola Wojtyły 28 września 1958 r. 

Kardynał Karol Wojtyła odprawiający mszę świętą przy ołtarzu św. Stanisława 

 

Kraków, AiBKKK, Fot. IV-7580

 

AKKK, Fot. IV-7580
¾2Ò/}¼¹Ï<Ì»ËìbÀ›

Jan Paweł II i ks. infułat Janusz Bielański w czasie jednej z wizyt Ojca Świętego do Ojczyzny.

 

Papież oddaje cześć relikwiom głowy św. Stanisława

 

Kraków, AiBKKK, Fot. IV-8529