Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Libri fundationis

Księgi fundacji (Libri fundationis) to seria ksiąg zawierająca rozliczenia wpływów i wydatków z fundacji utworzonych przez różne osoby. W gronie fundatorów byli między innymi biskupi i kanonicy krakowscy; czasem też osoby świeckie. Fundacje odnoszą się m.in. do kolegiów katedralnych, liturgii katedralnej, studentów, seminarium duchownego, kleryków, ubogich, wdów, ubogich panien (przeważnie szlachcianek), chorych, konwertytów, banku pobożnego… Warto wspomnieć też o fundacji na rzecz sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nazwy fundacji tworzono przeważnie od nazwisk fundatorów, czasem od przedmiotu fundacji. Zachowane woluminy, w liczbie 111 obejmują okres od XVII do XX w. W niektórych woluminach zamieszczono odpisy dokumentów, mocą których ustanowiono fundację.

 

Sygnatura: Kraków, AiBKKK, LF

 

Więcej na temat ksiąg fundacji w artykule: ks. P. Maroszek, „Libri fundationis” – księgi fundacji Krakowskiej Kapituły Katedralnej z lat 1606-1912, [w:] Studia z dziejów katedry na Wawelu, red. E. Zych, Kraków 2023 (Biblioteka Kapitulna na Wawelu, t. 17), s. 167-180, DOI: https://doi.org/10.12797/9788381389211.09