Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Rękopisy

W naszych zbiorach posiadamy ponad 240 rękopisów.  Są wśród nich m.in. księgi liturgiczne, Biblie, komentarze biblijne, teksty teologiczne, teksty dotyczące prawa kanonicznego, dzieła ks. Jana Długosza i inne.


228 manuskryptów zostało skatalogowane przez ks. Ignacego Polkowskiego:


I. Polkowski, Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, Kraków 1884.


Nowsze informacje nt. naszych zbiorów aktualizowane są na stronie manuscripta.pl


Ks. Polkowski nadał manuskryptom nowe sygnatury, które są dziś powszechnie używane. W literaturze można jednak spotkać także stare sygnatury.  Ich konkordancja dostępna jest na stronie manuscripta.pl


W naszym zasobie posiadamy mikrofilmy rękopisów oraz fotografie niektórych manuskryptów.


Sygnatura zbioru: Kraków, AiBKKK, Ms

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pontificale Episcopi Sbignei
Pontyfikał z XV w. należący do kardynała Zbigniewa Oleśnickiego (1389-1455) o czym świadczą miniatury jego herbu Dębno. Na obrazie karta z początkiem obrzędu święceń.

Rękopis zakonserwowany w roku 2014

Kraków, AiBKKK, Ms 12, k. 58v

Ordo coronandi regis Poloniae

Księga liturgiczna z XIV w. używana przynajmniej od koronacji Władysława Jagiełły w 1386 r. Na zdjęciu pierwsza karta z początkiem obrzędu

Rękopis zakonserwowany w roku 2006

Kraków, AiBKKK, Ms 17, k. 2r

ms 17 k. 2
·$AÕaIR¡Ë
»mþp!@$¦Ædî`€#žÄÓþH½S¥[îNÞo—l$Îê™VÊTñÌ`Œ„uEå
QÕ¯äcb6ìÞ|¤

Ewangeliarz Emmeramski

 

Księga liturgiczna z XI. Na zdjęciu przedstawienie cesarza, najprawdopodobniej Henryka IV

 

Kraków, AiBKKK, Ms 208, k. 76v-77r

Praedicationes

 

Najstarszy przechowywany w Polsce manuskrypt pochodzący z IX w. zawiera kazania na różne dni postne 

 

Rękopis zakonserwowany w roku 2008

 

Kraków, AiBKKK, Ms 140, k. 100v

 

 

UNESCO_Logo.jpg (600×300)Dokument ten wpisano w 2024 r. na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata

PB250356
IMG_0035

Kalendarz i roczniki krakowskie

zawierające chronologię najważniejszych wydarzeń Polski średniowiecznej

Kodeks z połowy XIII w. Na zdjęciu karta ze wspomnieniami liturgicznymi w miesiącu styczniu

Rękopis zakonserwowany w roku 2006

Kraków, AiBKKK, Ms 209, k. 17r

Zeznania świadków o cudach za przyczyną św. Stanisława

rok 1252

Rękopis zakonserwowany w roku 2007

Kraków, AiBKKK, Ms 228

h