Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Acta visitationis

Akta wizytacji biskupich katedry i diecezji krakowskiej. Zespół obejmuje księgi wizytacji (i akta luźne) katedry na Wawelu, jej kaplic, ołtarzy, a ponadto niektórych kościołów i klasztorów krakowskich, następnie kościołów w dekanatach z terenu historycznej diecezji krakowskiej, ponadto z terenu województw krakowskiego, kaliskiego, mazowieckiego, lubelskiego. Zostały wytworzone w okresie od końca XVI do XIX w. Ponadto w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej znajdują się pojedyncze woluminy odnoszące się do innych diecezji. To wizytacje katedr w Łucku i Kamieńcu Podolskim. W naszym zasobie posiadamy ponadto akta wizytacji klasztoru dominikanów w Łucku.

Część Akt wizytacji z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej została zdigitalizowana w ramach programu „Sakralne Dziedzictwo Małopolski” i jest dostępna w Internecie. Zdigitalizowane dokumenty można znaleźć pod sygnaturą „AVIS”.

Sygnatura: Kraków, AiBKKK, A.Vis.

Szczegółowy inwentarz tego zbioru został opracowany przez Agnieszkę Perzanowską: A. Perzanowska, Akta wizytacji biskupich katedry i diecezji krakowskiej, Kraków 2007-2023 i dostępny jest w lektorium naszego Archiwum.

Wizytacje katedry i kościołów w diecezji krakowskiej

A. Księgi

 1. A.Vis.6 – prep. Krzysztofa Kazimirskiego, 1596 – dek. Bobowski, Sądecki, Nowotarski
 2. A.Vis.11 – bpa nom. Krzysztofa Kazimirskiego,1598, dekanaty Krakowski, Pacanowski, Kijski, Sokoliński, Jędrzejowski, Wrocimowski, Pleszowski i Witowski
 3. A.Vis.13 – bpa nom. Krzysztofa Kazimirskiego, 1598 – dek. Radomski, Zwoleński, Stężycki
 4. A.Vis.16 – bpa nom. Krzysztofa Kazimirskiego, 1598 – dek. Skalski, Wolbromski, Lelowski, Bytomski, Pszczyński, Oświęcimski, Nowo Górski, Zatorski i Skawiński
 5. A.Vis.18 – Jerzego kardynała Radziwiłła 1596, i Bernarda kardynała Maciejowskiego, 1602. Edycja źródłowa: Akta wizytacji katedry wawelskiej oraz kościołów diecezji krakowskiej 1602-1604, oprac. E. Bularz, Kraków 2014 (Źródła do dziejów Wawelu, t. 20)
 6. A.Vis.19 – Bernarda kardynała Maciejowskiego, 1602
 7. A.Vis.19a – bpa Krzysztofa Kazimirskiego, 1599. Edycja źródłowa: Akta Wizytacji Dekanatu Krakowskiego 1599 Roku. Część I, wyd. ks. Czesław Skowron, Lublin 1965 (Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w Polsce, 2) (zawiera edycję tekstu bez opisu kościoła NMP)
 8. A.Vis.19b – Bernarda kardynała Maciejowskiego, 1602


  Wizytacja katedry krakowskiej z 1638 r. oznaczona sygnaturą Kraków, AKMKr, AV Cap 43 jest przechowywana jako depozyt w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Jest dostępna online.

 9. A.Vis.51 – bpa Andrzeja Trzebickiego – katedra,1670
 10. A.Vis.52 – bpa Andrzeja Trzebickiego (Jana Małachowskiego)  kaplice katedralne, 1682
 11. A.Vis.53 – bpa Andrzeja Trzebickiego (Jana Małachowskiego) – altarie katedralne, 1682
 12. A.Vis.63 – bpa Kazimierza Łubieńskiego, 1711
 13. A.Vis.68 (64) – różne dokumenty, odpisy, kopie z lat 1454–1795
 14. A.Vis.69 – różne dokumenty, odpisy, kopie z lat 1513–1751, zwłaszcza biskupów Konstantego Felicjana Szaniawskiego i Andrzeja Stanislawa Załuskiego

 

B. Akta luźne

 1. A.Vis.70 – 114 – dot. katedry, jej kaplic, ołtarzy i kolegiów mniejszych
 2. A.Vis.115 – 128 – dot. kościołów i klasztorów krakowskich
 3. A.Vis.129 – 160 – dot. kościołów w różnych miejscowościach i dekanatów
 4. A.Vis.161 – 162 – dot. wizytacji w woj. krakowskim, lubelskim, kaliskim, mazowieckim
 5. A.Vis.163 – 165 – dot. wizytacji kościoła i klasztoru ss. wizytek w Krakowie

 

C. Wizytacje dotyczące katedr znajdujących się obecnie poza granicami Polski

 1. A.Vis. Diec. Cam. I – Katedra w Kamieńcu Podolskim; wizytacja bpa Adama Krasińskiego, 1777
 2. A.Vis. Diec. Luceor. I. – Katedra w Łucku; wizytacja Kacpra Kazimierza Cieciszowskiego, 1796