Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Hugo Kołłątaj jako duchowny

ks. Piotr Maroszek

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2023
Biblioteka Kapitulna na Wawelu; 15
Stron: 310
Dział: historia nowożytna
ISBN: 9788381388429

Opis

Dzięki niniejszej dysertacji pióra ks. Piotra Maroszka, pochylającego się nad obrazem oświeceniowego kapłana Hugona Kołłątaja, uzyskaliśmy portret Kościoła w diecezji krakowskiej i wypełnianego przez niego posłannictwa w sferach nadprzyrodzonej oraz instytucjonalnej w drugiej połowie XVIII stulecia.

z recenzji bpa prof. dra. hab. Jana Kopca

Autor postanowił położyć kres stereotypom obecnym w części prac, wedle których kapłaństwo Kołłątaja było postrzegane wyłącznie w kategoriach utylitarnych i zewnętrznych, bez istotnej treści wiary. Docenienie głębszego duchowego wymiaru osobowości Kołłątaja oraz jego solidnej formacji religijnej jest ważnym osiągnięciem Autora. Jego praca pozwala spojrzeć na oświecenie w Polsce jako na okres stałego dialogu ze światem wartości chrześcijańskich.

z recenzji o. dra hab. Pawła Zająca, prof. UAM