Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Od XVI wieku do 1879 roku

Ewelina Zych

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Biblioteka Kapitulna na Wawelu; 12
Stron: 446
Dział: cracoviana
ISBN: 9788381383318
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/204

Opis

Przedstawiona do oceny dysertacja, z którą zapoznałem się z wielkim zainteresowaniem i rów-nie dużym pożytkiem […], jest monograficznym studium historii jednego z najcenniejszych polskich archiwów, które jako jedyne samodzielne archiwum kapitulne funkcjonuje nieprzerwanie od średniowiecza po dziś dzień.

z recenzji prof. Zdzisława Nogi

[…] Praca należy do rzadkiego gatunku rozpraw poświęconych „długiemu trwaniu” instytucji. […] Przedmiot rozprawy, czyli Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, jest z punktu widzenia dziejów archiwów zupełnie wyjątkowy, tak pod względem znaczenia, bogactwa zasobu, jak i długości trwania. Archiwum przetrwało jako odrębna instytucja akcję koncentracji zapoczątkowaną w latach 20 wieku XX i funkcjonuje po dziś dzień.

z recenzji prof. Wojciecha Krawczuka