Archiwum i BibliotekA Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Zajęcia z prof. wizytującym Gionata Brusa

W roku akademickim 2023/24 w Instytucie Muzyki Kościelnej UPJPII organizowane są zajęcia zatytułowane „Podstawy opisywania rękopisów średniowiecznych”. Zajęcia prowadzi prof. wizytujący Gionata Brusa, który pracuje w projekcie Corpus Monodicum w Institut für Musikforschung na Uniwersytecie w Würzburgu. Zajęcia odbywają się regularnie przez cały rok akademicki  online, natomiast w tygodniu miedzy 13 a 18 listopada prof. Brusa gościł w Krakowie na Uniwersytecie Papieskim.

W tym tygodniu zajęcia praktyczne nad rękopisami odbywały się w różnych archiwach Krakowa, m.in. także w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Dzięki uprzejmości dyrektora Archiwum, ks. dra Wojciecha Barana, mogliśmy wejść do Archiwum aż trzy razy w ciągu tego tygodnia i wraz ze studentami, słuchaczami Podyplomowych Studiów z Monodii Liturgicznej oraz także z zainteresowanymi gośćmi z innych Uczelni (KUL i UJ) poznać w jaki sposób opisywać i katalogować średniowieczne manuskrypty liturgiczne. Mieliśmy możliwość wejścia w świat średniowiecznych ksiąg liturgicznych, które są świadectwem życia i wiary Kościoła krakowskiego. Mamy nadzieję, że zachwyt nad tym, co widzieliśmy i co usłyszeliśmy, zmieni się w konkretne działania i badania bogatej spuścizny polskiej przedtrydenckiej tradycji liturgicznej.

Tekst: dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII

Zdjęcia: Patrycja Kaleczyc