Archiwum i BibliotekA Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Prace konserwatorskie zakończone

W 2023 r., w ramach zadania dofinansowywanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełnej konserwacji poddane zostały dwa manuskrypty oraz starodruk, pochodzące z naszych zbiorów.

 

– Horae diurnae, Kraków, ok. 1410 r., sygn. AKKK, Ms 34

Stan sprzed konserwacji:

 

Stan po konserwacji:

– Antyfonarz (Antiphonarium), XV/XVI w., sygn. AKKK, Ms 53

Stan sprzed konserwacji:

Stan po konserwacji: 

– Zołtharz Dawidow, przez Mistrza Walentego Wrobla, niekiedy kaznodzieję Poznańskiego, na rzecz polską wyłożony, Kraków 1567, drukarnia Mikołaja Szaffenberga, sygn. AKKK, RARA I-218

Stan sprzed konserwacji:

Stan po konserwacji:

W dniach 11-27 grudnia 2023 r. zabytki te można bezpłatnie zobaczyć na ekspozycji stałej w Muzeum Katedralnym im. Jana Pawła II na Wawelu.

Dziękujemy pani konserwator Ewie Pietrzak, która podjęła się zadania konserwacji naszych obiektów.

Zadanie „Dziedzictwo Królewskiej Katedry – konserwacja zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Koszt całkowity zadania: 116 800,00 zł, w tym dotacja MKiDN: 86 800,00 zł.