Archiwum i BibliotekA Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Św. Stanisław – historia prawdziwa

W przedzdzień procesji ku czczi św. Stanisława z Wawelu na Skałkę, 11 maja 2024, w ramach przygotowania do wieczoru uwielbienia „StańiSław” młodzież Archidiecezji Krakowskiej uczestniczyła w lekcji archiwalnej poświęconej materiałom źródłowym związanym z historią św. Stanisława.

Młodzi zobaczyli „Rocznik i kalendarz katedralny krakowski”, w którym pod rokiem 1079 odnotowany jest fakt męczeństwa biskupa Stanisława. Z kolei w kalendarzu katedralnym odnotowane są trzy daty związane z biskupem-męczennikiem: 11 kwietnia, jako data jego śmierci (1079), 8 maja, jako data uroczystości poświęconej świętemu biskupowi (od 1254) oraz 27 września, jako data przeniesienia jego szczątek z kościoła na Skałce do katedry wawelskiej (1088 lub 1089).

Nastepnie młodzi mogli zapoznać się ze zdjęciami czaszki św. Stanisława ze śladem uderzenia narzędziem tępokrawędziastym w potylicę. Czaska świętego przechowywana jest w relikwiarzu w skarbcu katedry i jest niesiona w procesji skałecznej. Zdjęcia wykonano w roku 1963, gdy za czasów abpa Wojtyły otwarto relikwiarz czaszki św. Stanisław celem zbadania tejże czaszki.

Pokazano także rotulus, zwój z opisem cudów dokonanych za przyczyną św. Stanisława z ok. 1252. Dokument powstał w ramach przygotowań do procesu kanonizacyjnego krakowskiego biskupa. Młodzi zapoznali się także z bullami kanonizacyjnymi św. Stanisława wydanymi przez papieża Innocentego IV w 1253 i zobaczyli ołowianą odznakę pielgrzymią z wizerunkiem św. Stanisława z II poł. XIII w., świadectwo pielgrzymek na Wawel do relikwii Patrona Ojczyzny. Na koniec zaprezentowano także iluminację z XIV-wiecznego mszału z przedstawieniem św. Stanisława.

W ten sposób młodzi ludzie zapoznali się ze średniowiecznymi źródłami historycznymi potwierdzającymi życie, cuda, kanonizację i kult św. Stanisława w Krakowie. Stanisław jest bowiem postacią historyczną, a nie mitologiczną.


Zdjęcia: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej