Archiwum i BibliotekA Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Biblioteka Kapitulna w katalogu internetowym „Fides”

Biblioteka Krakowskiej Kapiutły Katedralnej przystąpiła do Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” i rozpoczęła katalogowanie swojego zasobu bibliotecznego w katalogu internetowym „Fides”, współpracującego z katalogiem „Nukat”.

Wprowadziliśmy już do systemu  224 inkunabuły z naszego zasobu, 55 wydawnictw ciągłych i 2310 książek z XIX i XX w. Prace nad wprowadzeniem do systemu całego katalogu inkunabułów i wydawnictw współczesnych trwają.

W przyszłości będziemy chcieli także umieścić w katalogu interentowym także zbiór naszych starodruków.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszych prac i do korzystania z naszych zbiorów.