Archiwum i BibliotekA Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Ad fontes cathedralis cracoviensis – 8–9 października 2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, trzeciej edycji koncertów i konferencji naukowej „Ad fontes”. W tegorocznej edycji zaprezentowane zostaną utwory z XV-wiecznego Graduału przechowywanego w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Ms 45, przez Schola Gregoriana Sancti Iohannis Pauli II pod dyrekcją prof. Susi Ferfoglia, a sam kodeks i kontekst jego powstania i użytkowania zostanie przedstawiony przez specjalistów z zakresu historii Kościoła, historii liturgii, kodykologii, historii sztuki i muzykologii.

Plan wydarzenia jest następujący:

Wtorek, 8.10.2024 – Koncert amatorskich schól gregoriańskich w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu

17.00 – Nieszpory w kościele opackim w Tyńcu

17.30 – Koncert schól

Wykonawcy:

a) Bractwo San Clemente działające przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie

b) Schola Cantorum WSD Bernardynów

c) Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontanes oraz Jasnogórski Chór Dziewczęcy Filiae Mariae

Środa, 9.10.2024 – Konferencja Naukowa w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3 w Krakowie

9.00–9.10 – Powitanie przez JM Rektora UPJP2 ks. prof. dr. hab. Roberta Tyrałę

Sesja I – prowadzenie – ks. dr Wojciech Baran (Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej)

9.15–9.45 – dr Ewelina Zych (Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej): „Historia katedry wawelskiej w XV w.”

9.45–10.30 – ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki (Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski): „Liturgia w Polsce w XV w.”

10.30–11.15 – dr hab. Wojciech Świeboda (Kraków, Biblioteka Jagiellońska): „Analiza kodykologiczna manuskryptu Kraków, AiBKKK, Ms 45”

11.15–11.45 – przerwa kawowa

11.45–12.30 – dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK i dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): „Analiza systemu dekoracji w XV-wiecznym graduale Kraków, AiBKKK, Ms 45”

12.30–13.00 – dyskusja

13.00–14.00 – przerwa obiadowa

Sesja II – prowadzenie – dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJP2 

14.00–14.45 – doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha): „Sekwencje w Graduale AiBKKK, Ms 45”

14.45–15.30 – ks. dr hab. Mariusz Białkowski, prof. AMP (Poznań, Akademia Muzyczna): „Signum distinctivum melodicum rękopisu Kraków, AiBKKK, Ms 45”

15.30–16.00 – dyskusja

16.30 – Prezentacja manuskryptów i stanu prac konserwatorskich w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej w Kapitularzu Katedry Wawelskiej przez ks. dr. Wojciecha Barana, dyrektora AiBKKK oraz p. Ewę Pietrzak, konserwatora pergaminu i papieru.

Ze względów lokalowych ilość miejsc na prezentację manuskryptów w kapitularzu jest ograniczona. O wejściu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

17.30 – Msza Święta w Katedrze Wawelskiej pod przewodnictwem JM Rektora UPJPII ks. prof. dr. hab. Roberta Tyrały, a po niej koncert z utworami z Graduale AiBKKK, Ms 45 wykona męską Schola Gregoriana Sancti Joannis Pauli II oraz Pueri Cantores Sancti Joseph pod dyrekcją prof. Susi Ferfoglia, na portatywie zagra Justyna Grabowska

 

Możliwość zapisów już wkrótce.

Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu fundacji „Collegium Votylyanum”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.