Zrzut_ekranu_2023-09-26_o_04.11.26

Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej

The puprose of our church community is to worship the Glory of God. We live to be called to speak, think and work by remembering the gospel. Join us in praying, preaching and teaching His Word! where they are.

Misja

Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej

“W tym miejscu proponujemy umieścić cytat”

Autor Nieznany

Zasób Archiwum

Skarbnica dokumentów historii Krakowa i kościoła, świadectwo wieków tradycji.

dokumenty pergaminowe

Dokumenty pergaminowe

Piecz3

Pieczęcie luźne

Rękopisy

Acta Actorum

Libri privilegiorum

Muz2

Zbiór muzyczny

Dokumentacja aktowa

Dokumentacje konserwatorskie

Lektorium

Inicjatywa pozyskania pomieszczenia nad Bramą Wazów na czytelnię należy do ks. prof. Jana Fijałka. Podjął ją wkrótce po nominacji na kanonika i archiwariusza kapituły Katedralnej na Wawelu. W 1927 r. oświadczył Kapitule „aby umożliwić pracę naukową, nieodzowny jest odpowiedni lokal w bliskim sąsiedztwie archiwum”. Optymalnym rozwiązaniem było wynajęcie lokalu nad Bramą Wazów. Kapituła podjęła w tym kierunku stosowne zabiegi. Jednak należąca do Zamku królewskiego Brama Wazów wymagała kapitalnego remontu i znacznych nakładów. Wszystkie podjęte przed II wojną światową próby urządzenia lektorium (w pokoju nad Bramą Wazów, w kapitularzu i w budynku Wikarówki na Wawelu) zakończyły się niepowodzeniem.

     

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Do tematu powrócono w 2 połowie XX wieku. W 1975 r.

 zakończono remont generalny kapitularza, który stał się pracownią dla czytelników Archiwum. Jednak fakt, że jedyne wejście do kapitularza prowadziło przez katedrę, wbrew przepisom przeciwpożarowym, a także panujący chłód, wykluczyły kapitularz jako stałe miejsce dla czytelni. Od 1980 r. Kapituła powróciła do pomysłu wypożyczenia lokalu nad Brama Wazów. Rozmowy prowadzone przez archiwariusza kapitulnego ks. prof. Adama Kubisia zakończyły się w 1985 r. podpisaniem z dyrekcją PZS na Wawelu, umowy o użyczeniu lokalu nad Brama Wazów.

      Do odnowionego lokalu sprawiono niezbędne sprzęty. Centralne miejsce zajął regał z daru ks. prof. Władysława Chotkowskiego z przełomu XIX i XX w. W nim umieszczono bibliotekę podręczną. Podstawowe w niej miejsce zajmuje biblioteka bibliograficzna (Bibliografia Estreichera, Nowy Korbut, Bibliografia historii Polski), a dalej herbarze, katalogi rękopisów, inkunabułów i starych druków. Podstawowe słowniki: Polski Słownik Biograficzny, Hierarchia Catholica medii aevii, Lexikon fuer Theologie und Kirche, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Encyklopedia Katolicka KUL i słowniki języka łacińskiego.

 

Zarezerwuj Miejsce w Archiwum

Zapraszamy do zanurzenia się w głębinach duchowej historii Krakowa w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Ze względu na atmosferę skupienia i kontemplacji, przyjmujemy jedynie trzy osoby jednocześnie. Zarezerwuj miejsce, by w ciszy i spokoju doświadczyć śladów naszej wiary i tradycji. Niech to będzie chwila duchowego zatrzymania w codziennym zgiełku.

Aktualności Archiwum