Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Tysiac lat historii Polski, Kościoła nad Wisłą, archidiecezji krakowskiej, katedry wawelskiej i krakowskiej kapituły katedralnej

Źródła pod opieką

Krakowskiej
Kapituły
Katedralnej

Polecając się modlitwom przy grobie św. Stanisława, bł. królowej Jadwigi i wszystkich naszych świętych Patronów, przesyłam serdeczne błogosławieństwo dla katedry wawelskiej i dla Dostojnej Kapituły Metropolitalnej, która jest jej Godnym Stróżem.”

List Jana Pawła II do Krakowskiej Kapituły Katedralnej z 21 XI 1978 r.

Zasób

Zarezerwuj miejsce w lektorium​

Zapraszamy do badań nad historią Polski, Kościoła i archidiecezji krakowskiej zapisanej w źródłach archiwalnych. Ze względu na ograniczone warunki lokalowe, przyjmujemy jedynie cztery osoby jednocześnie. Zarezerwuj miejsce, by móc pracować w naszym lektorium.

Zapraszamy do badań nad historią Polski, Kościoła i archidiecezji krakowskiej zapisanej w źródłach archiwalnych. Ze względu na ograniczone warunki lokalowe, przyjmujemy jedynie cztery osoby jednocześnie. Zarezerwuj miejsce, by móc pracować w naszym lektorium.